BiesiadneDanceDisco PoloRock/PopHip-Hop/RnBLata 60 / 70 / 80ReligijneInne
Subskrypcja
Chcesz być informowany o nowościach na naszej stronie? Wpisz swojego e-maila poniżej a będziesz wiedział kiedy dodajemy nowe utwory.

Email :

Posiadamy licencję ZAIKSPAYU ONLINE

PayU - Bezpieczne płatnoœci internetowe

Regulamin


Niniejszy regulamin zawiera zasady działania strony internetowej www.hitykaraoke.pl, będącego własnością SILVER SOUND.
Nazwy wykonawców i tytuły utworów należą do ich właścicieli i umieszczone są na stronach sklepu w celach informacyjnych.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Aranżacje karaoke udostępniane są w postaci plików zapisanych w formatach mp3, wave.

KLIENCI

 1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę z SILVER SOUND, na podstawie której następuje świadczenie usługioferowanej przez SILVER SOUND.
 2. Klient dobrowolnie przekazuje SILVER SOUND swoje dane osobowe, jednocześnie wyrażając zgodę na ichprzetwarzanie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych i wyrażenie zgody na ichprzetwarzanie jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia umowy, o której mowa powyżej.
 3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz żezapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są wysyłając zamówienie na e-mail.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji usługi jest prawidłowe przekazanie informacji:
  - dane osobowe,
  -numer telefonu,
  - adres e-mail, na który ma być dostarczony zamówiony towar.

 3. Silver Sound nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych, niedziałających adresów e-mail,powodujących niedostarczenie przesyłki.
 4. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demo zamawianych aranży i nie ma zastrzeżeń codo ich jakości i formy.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, znieprawidłowo wypełnionym formularzem.
 6. Ceny podkładów są cenami brutto.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja przyjętego zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie SilverSound.
 2. Jeśli w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, na konto Silver Sound nie wpłynie zapłata za zamówionepodkłady muzyczne karaoke, zamówienie uznaje się za anulowane.
 3. Zamówione aranże są dostarczane do Klientów Sklepu:
  - w przypadku aranży w formacie mp3 wysyłanebezpośrednio na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail,
  - w przypadku aranży w formaciewav, ze względu na ich duży rozmiar, pliki są "pakowane" i zalecmy użycie poczty e-mail na z wp.pl lub o2.plgdzie załączniki mogą mieć rozmiar do 50 MB i zamówione podkłady są wysłane na e-mail.
 4. Silver Sound nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania Klientowi podkładów, w przypadku, gdykonto pocztowe Klienta ma ograniczenia i przyjmuje tylko e-maile o małym rozmiarze (kilku MB).

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Jakakolwiek odsprzedaż, wymiana lub inna forma rozpowszechniania podkładów muzycznych z naszej strony (m.in.udostępnianie w Internecie) jest PRAWNIE ZABRONIONA!!!
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa (w szczególności Prawa Autorskiego) i postanowieńniniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo anulować zamówienie do momentu zaksięgowania wpłaty należności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Silver Sound

 1. Silver Sound ma prawo do przerw lub zakłóceń w realizowaniu usług, a także w udostępnianiu serwisuwww.hitykaraoke.pl jeżeli jest to spowodowane:
  - koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lubkonserwacji sprzętu lub też oprogramowania,
  - przyczynami niezależnymi od Silver Sound (działania lubzaniechania osób trzecich, na które Silver Sound nie ma wpływu).

 2. Silver Sound nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeliniewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 3. Silver Sound nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest tospowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączytelekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie to obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkódspowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 4. Silver Sound zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnieniauprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Silver Sound zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania ich nastronie www.hitykaraoke.pl.
 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Silver Sound jest niniejszy Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie odźródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Silver Sound.
 7. Silver Sound posiada licencję Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.


Strona kojarzona ze słowami: Podkłady muzyczne karaoke dla zespołów i wokalistów. Bardzo wysokiej jakości studyjne aranże, dużo najnowszych utworów jak i sprawdzonych hitów. Zmień brzmienie swego zespołu używając naszych utworów karaoke