BiesiadneDanceDisco PoloRock/PopHip-Hop/RnBLata 60 / 70 / 80ReligijneInne


Subskrypcja
Chcesz być informowany o nowościach na naszej stronie? Wpisz swojego e-maila poniżej a będziesz wiedział kiedy dodajemy nowe utwory.

Email :Polecamy:
Agencja koncertowa
Zespół muzyczny
Posiadamy licencję ZAIKS


PAYU ONLINE

PayU - Bezpieczne płatnoœci internetowe

statystyka

Regulamin


Niniejszy regulamin zawiera zasady działania strony internetowej www.hitykaraoke.pl, będącego własnością SILVER SOUND.
Nazwy wykonawców i tytuły utworów należą do ich właścicieli i umieszczone są na stronach sklepu w celach informacyjnych.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Aranżacje karaoke udostępniane są w postaci plików zapisanych w formatach mp3, wave.

KLIENCI

 1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę z SILVER SOUND, na podstawie której następuje świadczenie usługi oferowanej przez SILVER SOUND.
 2. Klient dobrowolnie przekazuje SILVER SOUND swoje dane osobowe, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia umowy, o której mowa powyżej.
 3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są wysyłając zamówienie na e-mail.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji usługi jest prawidłowe przekazanie informacji:
  - dane osobowe,
  - numer telefonu,
  - adres e-mail, na który ma być dostarczony zamówiony towar.

 3. Silver Sound nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych, niedziałających adresów e-mail, powodujących niedostarczenie przesyłki.
 4. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demo zamawianych aranży i nie ma zastrzeżeń co do ich jakości i formy.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem.
 6. Ceny podkładów są cenami brutto.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja przyjętego zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Silver Sound.
 2. Jeśli w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, na konto Silver Sound nie wpłynie zapłata za zamówione podkłady muzyczne karaoke, zamówienie uznaje się za anulowane.
 3. Zamówione aranże są dostarczane do Klientów Sklepu:
  - w przypadku aranży w formacie mp3 wysyłane bezpośrednio na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail,
  - w przypadku aranży w formacie wav, ze względu na ich duży rozmiar, pliki są "pakowane" i zalecmy użycie poczty e-mail na z wp.pl lub o2.pl gdzie załączniki mogą mieć rozmiar do 50 MB i zamówione podkłady są wysłane na e-mail.
 4. Silver Sound nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania Klientowi podkładów, w przypadku, gdy konto pocztowe Klienta ma ograniczenia i przyjmuje tylko e-maile o małym rozmiarze (kilku MB).

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Jakakolwiek odsprzedaż, wymiana lub inna forma rozpowszechniania podkładów muzycznych z naszej strony (m.in. udostępnianie w Internecie) jest PRAWNIE ZABRONIONA!!!
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa (w szczególności Prawa Autorskiego) i postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo anulować zamówienie do momentu zaksięgowania wpłaty należności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Silver Sound

 1. Silver Sound ma prawo do przerw lub zakłóceń w realizowaniu usług, a także w udostępnianiu serwisu www.hitykaraoke.pl jeżeli jest to spowodowane:
  - koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania,
  - przyczynami niezależnymi od Silver Sound (działania lub zaniechania osób trzecich, na które Silver Sound nie ma wpływu).

 2. Silver Sound nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 3. Silver Sound nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie to obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 4. Silver Sound zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Silver Sound zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie www.hitykaraoke.pl.
 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Silver Sound jest niniejszy Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Silver Sound.
 7. Silver Sound posiada licencję Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Regulamin zakupu utwór sms-emUsłgodwaca i sprzedawcą usługi jest firma Silver Sound technika estradowa Waszczuk Mariusz,adres siedziby i biura ul.Balladyny 7a/6, 21-560 Międzyrzec Podlaski telfon: +48 572 143 133 email: hitykaraoke.pl@o2.pl
 • Towarem oferowanym są podkłady muzyczne w formacie mp3.
 • Koszt SMS-a brutto (z VAT) - to 11,07 PLN
 • Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.


 • Strona kojarzona ze słowami: Podkłady muzyczne karaoke dla zespołów i wokalistów. Bardzo wysokiej jakości studyjne aranże, dużo najnowszych utworów jak i sprawdzonych hitów. Zmień brzmienie swego zespołu używając naszych utworów karaoke